Vítejte! Zde se dozvíte, kdo jsme a čím se naše společnost zabývá.

Naše společnost - Česká Penzijní Správa, se orientuje hlavně v důchodové problematice.
Ať už se jedná o povinné platby nebo o následné výplaty všech typů důchodů.

Touto problematikou se zabýváme již od roku 2015, máme tak za sebou desítky spokojených klientů, kterým jsme pomohli se v důchodovém systému zorientovat a postarali jsme se jim o důkladnou analýzu a optimalizaci stavu jejich důchodového pojištění. V praxi to znamená průměrný přínos pro každého klienta navýšením celkové částky, vyplacené za celou dobu strávenou na důchodě, okolo 10%. Často se jedná o průměrný měsíční přínos několika tisíc korun, za celé období strávené na důchodě se pak jedná o částky vy výši několik set tisíc korun.

Co tedy nabízíme?

Cílem naší webové prezentace je pomoci Vám se v tomto nepřehledném důchodovém systému zorientovat natolik, že se dokážete během aktivního života vyvarovat chybám, které nenávratně vedou k zásadnímu snížení částky, která Vám bude v důchodě vyplácena, nezávisle na tom, jestli se jedná o důchod starobní, invalidní, sirotčí, vdovský nebo vdovecký.

Mnoho z Vás si jistě položí otázku, jakým způsobem je možné tohoto dosáhnout, a že to jistě neděláme zadarmo. Odpověď je jednoduchá. Za tímto účelem jsme pro Vás vypracovali několik exkluzivních e-booků cílených na konkrétní typy občanů, které Vás touto problematikou provedou, a to včetně modelových příkladů, a poskytnou Vám tak přesný návod, jak dosáhnout dokonalé optimalizace, která je pro každého občana jiná.

Vedle toho našim klientům také nabízíme kompletní optimalizaci, včetně získání veškerých potřebných informací, instrukcí a výpočtů, ve finále potřebných pro správné podání žádosti o důchod, vypracováním podrobné zprávy, tzv. Zprávy o aktuálním stavu důchodového pojištění klienta.

Více informací naleznete na hlavní stránce a na stránce našich produktů.

V případě jakýchkoli dotazů, nejasností a připomínek, se nás nebojte kontaktovat.

Za celý tým ČPS, Radim Běčák.