• slidebg1
    Vítejte na portálu ČPS!
    Zajistěte si vyšší důchod od státu!
    Níže se dozvíte, jak na to.    Náš portál navštívilo už: uživatelů.

Proč jste tady?

Každý z nás šetří nějakým způsobem peníze, například formou stavebního spoření, penzijního pojištění, atp. Vždy chceme přesně vědět, kam tyto peníze spoříme a jaký bude zisk na konci spoření. Mnohdy si kvůli tomu, abychom mohli spořit, musíme něco odepřít.

Do sociálního systému každý pracující občan s průměrným platem v ČR odvádí povinně měsíčně 3 959 Kč (zaměstnavatel 2 639 Kč, zaměstnanec 1 320 Kč). Kdo z nás se však zajímá, kam jdou tyto peníze a jaký bude na konci zisk? Během života se navíc pro neznalost systému důchodového pojištění dopouštíme spousty chyb, které mají ve výsledku negativní a zásadní vliv na výši našeho důchodu.

Málokdo taky ví, že většina z nás sociální systém tzv. přeplácí. To znamená, že platíme více, než je optimální platba do sociálního systému, která činí 3 628 Kč. Pokud máme měsíční příjem vyšší, než 12 423 Kč (1. redukční hranice), vše, co zaplatíme nad optimální částku, je redukováno na 26%. Při příjmech nad 112 928 Kč (2. redukční hranice) se nám pak nezapočítává nic. Vše navíc tak jde na důchody cizím lidem, přitom pokud podnikáte, můžete místo toho navýšit důchod svým rodinným příslušníkům.

Je tak velmi důležité vědět, jakou částku, na základě Vašeho příjmu, platit do sociálního systému, jak a kde si například doplnit tzv. evidované doby, jak se chovat v průběhu let , které nám ještě chybí do důchodu, atp.

Největší chybou, které se dopouštíme, je, že se o důchody začínáme zajímat až v předdůchodovém věku nebo až v momentě nenadálé životní situace, jako jsou například invalidní a sirotčí důchody. To je však bohužel pozdě. Pokud navíc nevíme, jak tento systém funguje, nemůžeme jej nijak ovlivnit. Obraťte se na nás a my Vám ukážeme, jak zbytečně nepřijít o část svého důchodu, a mnoho dalšího.

Valorizace důchodů
pro rok 2018

V červnu 2017 byl schválen nový (výhodnější) způsob stanovení valorizace důchodů.
Od lednové splátky důchodu 2018 dojde ke zvýšení základní výměry důchodu z 2.550 Kč na 2.700 Kč a ke zvýšení procentní výměry důchodu o 3,5 %.eBook zdarma!

V tomto eBooku je vše, co potřebujete znát, abyste mohli něco změnit.

Začněte se včas zajímat o svůj důchod. Jak?

získejte tzv.

Zprávu o stavu důchodového pojištění!

Našim klientům individuálně vypracováváme tzv. Aktuální zprávy o jejich stavu důchodového pojištění

jejichž výsledkem je maximální přínos z důchodového systému pro každého z našich klientů.

Kient se tak přesně zorientuje v tomto systému, vyvaruje se tak případným chybám během celé pojístné doby

a dozví se přesnou výši svého přínosu touto optimalizací. Více o této zprávě se dozvíte v našem eBooku zdarma.

CHCI ZPRÁVU !
získejte

Odborné eBooky na míru!

Naše e-booky jsou skvělou alternativou pro občany, kteří si stále nejsou jisti investicí do vypracování Důchodové zprávy na míru.

V našich e-boocích naleznete všeobecné informace, díky kterým se naučíte orientovat v problematice důchodového pojištění.

Obsahem všech e-booků je modelový životní příklad občana dané kategorie, včetně všech informací potřebných ke správné optimalizaci výše důchodu.

Toto vše je podpořeno modelovými výpočty a tabulkami.

CHCI EBOOK !

Pro výpočet starobního důchodu je potřeba znát dvě složky: (§ 33 a § 34 ZDP)

  • Ze základní výměry: základní výměru ovlivňuje průměrný příjem v ČR, pro nás neovlivnitelný.

  • Z procentní výměry: pro výpočet procentní výměry je potřeba znát určité faktory, roční vyměřovací základ, dobu pojištění, rozhodné období, vyloučené doby, osobní vyměřovací základ, redukční hranice.

Pro přesné stanovení důchodu je potřeba znát všechny tyto faktory. Po doložení veškerých informací je možné zjistit, co vše výši důchodu ovlivňuje a co si klient musí doplnit, aby zvýšil svou výplatu v penzi.

Jak doplnit podklady a kde je získat najdete v našich odborných eBoocích.

Jste si jisti, že důchodový sociální systém nepřeplácíte a nejsou vaše odvedené platby použity na cizí důchody (princip solidarity)? Můžete totiž využít možnosti navýšení důchodů svým přímým rodinným příslušníkům.

Ano, je skutečně možné, že odvody do sociálního systému máme nastavené nad optimální hranici výpočtového základu, která je započtená ve 100%. Jestliže tuto hranici přeplatíme, je náš odvod redukován 26% a následně při překročení i této hranice je započteno 0% do výpočtu pro stanovení výpočtového základu, který následně ovlivní důchod.

Proč jsou stanovené redukční hranice?

Povinné platby do sociálního systému jsou součástí státního rozpočtu, a to v nemalé výši. To je přesně ten krásný příklad solidarity.

· Chcete vědět, jak neplatit důchod cizím lidem, ale raději svým rodinným příslušníkům a ještě si snížit základ daně?

· Jak nastavit optimální platbu do sociálního systému podle redukční hranice se dozvíte v odborném eBooku pro podnikatele.

Ano.

Platí pro ně jiné pravidla, která mají negativní vliv na výši jejich důchodu. Spousta OSVČ platí do sociálního systému jen minimální platby na důchodové pojištění, což se dá pochopit. Co už ale neví, je jak moc si tím snižují výslednou výši své penze, a bavíme se i o penzi, která by jim měla být vyplácena v případě, že budou stále v aktivním věku a přijdou o značnou část svého příjmu ze zdravotních důvodů. (Jedná se o finanční zabezpečení sebe a své rodiny).

· Jak z toho ven?

· Jak si stanovit nejefektivnější platbu do důchodového pojištění?

· Proč jsou OSVČ nejvíce ohroženou skupinou lidí?

· Proč se pro výpočet osobního vyměřovacího základu, který ovlivní výši penze, pro OSVČ počítá jen polovina ze základu daně?

Na tyto otázky naleznete odpovědi v odborném eBooku pro OSVČ.

Sledovaná doba pojištění je během celého života ovlivňována různými faktory. Mohou nastat situace, kdy je sledovaná doba redukována, neevidována a nezaznamenána. Pokud jste si mysleli, že stát vše eviduje a následně se o nás postará, tak se pletete. ČSSZ eviduje pouze to, co na jejich údajovou základnu přišlo, a nemá žádnou potřebu nás vyzývat k doložení chybějících věcí. (záznamy v IOLDP)

Nemají ani potřebu nás vyzývat ke zpětnému doplacení neevidované doby, pokud je to pro nás výhodné, ani jak například pracovat se souběhem pojištění v daném roce. Kterou dobu při souběhu pojištění zaevidovat a kterou je vhodné vyjmout? Co pro mě bude znamenat evidence na úřadu práce?

Každý z nás má stanovenu jinou dobu pojištění, která nám začíná běžet od ukončení povinné školní docházky, a běží až do doby podání žádosti o důchod (starobní, invalidní, sirotčí, vdovský, vdovecký). Tato doba může být například až 48 let. Záleží jen na nás, jak s touto dobou naložíme. A nakládat bychom měli z rozvahou, protože za každý evidovaný rok se nám započítává 1,5% do procentní výměry.

Procentní výměra = koeficient pro výpočet konkrétní výplaty důchodu.

Je proto potřeba mít nejen co nejvíce zaevidovaných dob, ale také stanovit přesné datum podání žádosti o důchod. Toto datum se dá spočítat pouze když máte dostatek informací k evidované době, protože stačí o jeden jediný den podat žádost o důchod špatně a sníží se nám důchod o poměrnou část a to trvale!Pokud by se jednalo například o snížení důchodu v průměru jen 250 Kč, znamenalo by to, že by se v případě čerpání důchodu po dobu 20 let jednalo o ztrátu 60 000 Kč.

Jak si doplnit pojistnou dobu pro výpočet důchodu? Jak stanovit přesný datum do důchodu?

Na tyto otázky naleznete odpovědi ve všech našich odborných eBoocích.

V dokumentu Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Tento dokument můžeme získat 1x ročně a to bezplatně z pražské údajové základny ČSSZ. Bez tohoto dokumentu nelze nic vypočítat. V tomto dokumentu se dozvíte veškeré informace o své evidované pojistné době.

Co v tomto dokumentu najdeme?

Přehled dob důchodového pojištění.

Přehled vyměřovacích základů.

Přehled vyloučených dob.

Celkový počet evidovaných dob, náhradních dob, neevidovaných dob.

Zdá se, že se v tomto dokumentu nachází vše a dá se na něj spolehnout. Pravda je však jiná.

Často slýcháváme od lidí, co si nechali poslat tento dokument, že mají vše v pořádku, ale po důkladné kontrole se v tomto dokumentu nachází spousta nesrovnalostí, které ovlivní výši našeho důchodu.

Co pro nás například znamená souběh náhradní doby se zaměstnáním? Patříte mezi skupinu lidí, kteří pracují v době, ve které nemusí? Např. přivýdělek při mateřské dovolené? Víte, jak Vám to ovlivnilo výpočtový základ a kterou dobu si nechat zaznamenat a kterou vyloučit?

Pokud máme dny, které budou redukovat dobu, tak v IOLDP nejsou nijak upraveny a hodně zkreslují finální výsledek výše výplaty důchodu.

Rovněž doba studia je v IOLDP velmi nepřehledně evidován, pokud vůbec.

Jak pracovat s dokumentem IOLDP se dozvíte opět ve všech našich odborných eBoocích.

Ano, už u studentů to začíná!

Spousta z nás si myslí, že studentů se tato problematika vůbec netyká, opak je však pravdou chyby v mládí mají nedozírné následky na výši důchodu, a to nejen starobního, ale i například invalidního nebo sirotčího.

Studentům se počítá doba pojištění každému v závislosti na tom, kdy studovali nebo studují, každému se započítává tato doba rozdílně. A dokonce od roku 2010 se jim doba pojištění nezapočítává vůbec. Většina z nás si toto neuvědomuje. Když si vezmeme, že studenti mohou studovat do svých 26 let, je to hodně dlouhá doba, která by mohla být neevidována a následně by tak mohla snížit procentní výměru o 1,5% z výpočtového základu za každý rok.

Pokud se student dostane do nenadálé životní situace, jako například do invalidního důchodu, jaká je pak potřebná doba pojištění pro výplatu invalidního důchodu pro studenty?

Všichni bychom se měli zajímat, co se dá v takovém případě dělat, aby byl negativní dopad co nejmenší.

Informace o podmínkách pro studenty najdete v našem odborném eBooku pro studenty.

Každý z nás si zakládá pojištění na určitá rizika. Nejčastěji nás k tomu vede zodpovědnost k sobě, ale také ke svým blízkým.

Pojištění rizik smrti a invalidity by měla rodině nahradit výpadek citelného příjmu. Ano jsou to důležité rizika, ale taky poměrně drahá. Jak se, ale rozhodnout. Ví, rodina kolik by dostávala sirotčí, vdovský nebo vdovecký důchod když, už si pojišťujeme riziko smrti? Ví, kolik by byla vyplácená měsíční částka v případě invalidity v jakémkoliv stupni?

V tomto případě je stát docela štědrý. Průměrná pěti členná rodina v případě čerpání sirotčího a vdovského důchodu, by jí byl přiznán důchod ve výši cca 29 341 Kč.

V případě invalidity by to byla částka od 6 303 Kč do maximální částky 13 808 Kč.

Teprve po tomto propočtu by, jsme se měli rozhodnout jak se nechat dopojistit, tak abychom rodinný rozpočet zbytečně neochuzovali. Jak v platbách za určitá rizika. Tak, ale abychom nevědomky nedostatečně nepodpojistili svoje závazky.

Co je ovlivňuje a jaké jsou podmínky pro výplaty sirotčího, vdovského, invalidního důchodu se dočtete ve všech našich eBoocích.

Jaké máme možnosti?


1. Pokračovat ve výdělečné činnosti.

2. Čerpat předčasný starobní důchod.

3. Čerpat předdůchod.

4. Úřad práce.

5. Přesluhovat.

A určitě by se našlo ještě několik možností, ale z těchto možností jestli si budete chtít vybrat jednu variantu, bude potřeba se správně rozhodnout. Každá z těchto variant sebou nese jiná rizika, ale taky přínosy.

Proč využít možnosti čerpat důchod před rozhodným obdobím?

1. Pokud příjmy z výdělečné činnosti by snižovaly osobní vyměřovací základ.

2. Rodinné důvody.

3. Neuplatnění na trhu práce.

4. Přeřazením na jiné pracoviště.

Jestli se rozhodneme, že budeme čerpat nějakou možnost výplaty předdůchodu, je potřeba vědět, že bude výplata starobní penze trvale krácená, ale je potřeba se správně rozhodnout. Rozdíl mezi předčasným a předdůchodem může být v několika tisících rozdíl na výplatu starobního důchodu. A pokud si se rozhodneme pro nesprávnou variantu, může měsíčně přijít například o 1 000 Kč to je ročně 12 000 Kč a jestli počítáme 20 let v důchodu, tak je to částka 240 000 Kč. A to, už je nemalé snížení důchodu.ČÍM SE PRÁVNÍ PŘEDPIS O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ?

§ Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

§ Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

§ Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Prováděcí předpisy: Vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí;

Aktuální vyhláška pro rok 2017: Vyhláška č. ?/2016 Sb.