services

E-Booky na míru, pro každého z Vás

Naše e-booky jsou skvělou alternativou pro občany, kteří si stále nejsou jisti investicí do vypracování Aktuální zprávy o stavu důchodového pojištění na míru.

V našich e-boocích naleznete všeobecné informace, díky kterým se naučíte orientovat v problematice důchodového pojištění.

Obsahem všech e-booků je modelový životní příklad občana spadajícího do dané kategorie, včetně veškerých informací potřebných ke správné optimalizaci výše Vašeho důchodu.

Toto vše je podpořeno konkrétními modelovými výpočty a tabulkami.

E-Book pro podnikatele

Podnikáte? Máte firmu? Zabýváte se daňovou optimalizací? Jistě v rámci svého účetnictví řešíte optimální platby do sociálního systému. Z toho plyne otázka, jaká by měla být výše Vaší současné stanovené výplaty, jak systém nepřeplácet a jak jej naopak nepodplácet. Správná optimalizace přímo ovlivni výši jak starobního, tak i sirotčího, invalidního a vdoveckého/vdovského důchodu. Řešení těchto otázek, včetně modelových příkladů, naleznete právě v tomto e-booku.

E-Book pro OSVČ

OSVČ jsou nejvíce ohroženou skupinou lidí. Platí pro ně jiná pravidla, která mají negativní vliv na výši jejich důchodu. Spousta OSVČ platí do sociálního systému jen minimální platby na důchodové pojištění, což je pochopitelné. Co však větišna OSVČ neví, je fakt, jak moc si tímto snižují výši své penze, neboť u OSVČ se pro výpočet penze započítává pouze 50% částky ze základu daně. Pro tuto skupinu občanů je velmi důležité znát výši optimální platby do sociálního systému, aby v případě nenadálé životní/zdravotní situace dokázali zabezpečit sebe i své rodiny. Veškeré podstatné informace, včetně modelových příkladů, naleznete právě v tomto e-booku.

E-Book pro studenty ve věku 18 - 26 let

Ano, vše začíná již u studentů. Spousta občanů si myslí, že se problematika důchodů studentů vůbec netýká. Opak je však pravdou a podcenění této problematiky v takto mladém věku má nedozírné následky. Každému studentu se v závislosti na době vzdělávání započítává období rozhodné pro výpočet důchodu (invalidního, sirotčího, starobního) jinak. Jste-li rodiče studujícího dítěte, jehož období není v průběhu studií započítáváno, dozvíte se v našem e-booku, jak tuto dobu svému dítěti zajistit ze 100%, a to včetně modelových příkladů.

E-Book pro zaměstnance v aktivním věku

V aktivním věku každý z nás ovlivňuje výši svých důchodů pojístnou dobou a průměrným výdělkem za celé rozhodné období. Díky neznalosti systému důchodového pojištění se v aktivním věku dopouštímě chyb, jako jsou neevidovaná a nezaznamenaná období, například období studií, základní vojenské služby, mateřských dovolených, souběhu pojištění, vyloučených období, atp. Všechny tyto faktory negativně ovlivní výši našich důchodů. Jak se v tomto pojístném období chovat, případně co je nutné zpětně doplnit či vyloučit, najdete včetně modelových příkladů právě v tomto e-booku.

E-Book pro občany v předdůchodovém věku

Pokud se nacházíte v období šesti let před důchodem, a nebo se již začínáte aktivně zajímat, jak překlenout předdůchodovou dobu, jaké máte možnosti a jaká bude konkrétní výše Vašeho důchodu, je tento e-book určen právě pro Vás.

services

Zpráva o stavu důchodového pojištění

Našim klientům individuálně vypracováváme tzv. Aktuální zprávy o jejich stavu důchodového pojištění, jejichž výsledkem je maximální přínos z důchodového systému pro každého z našich klientů. Klient se tak přesně zorientuje v tomto systému, vyvaruje se tak případným chybám během celé pojístné doby, a dozví se přesnou výši svého přínosu touto optimalizací. Více o této zprávě se dozvíte v našem eBooku zdarma.

Průměrný přínos pro naše klienty je 423 000 Kč.

Průměrná výše důchodu v ČR je 11 750 Kč a doba strávená v důchodovém věku 20 let, klienti tak optimalizací za těchto 20 let získají přínos průměrně 423 000 Kč.

Zpráva o aktuálním stavu důchodového pojištění

Zpráva o stavu Vašeho pojištění

Naší hlavní službou je individuální vypracovávání těchto aktuálních zpráv stavu důchodového pojištění našich klientů.
→ Více ZDE